ZOEKEN

DWARSDOORSNEDEN

In Google Maps

Maak een doorsnede»

FOSSIELVONDSTEN

Fossielen op de kaart van Nederland

Bekijk de kaart»
Geologie van Nederland
is een initiatief van

Landschap

Gladgeschoren weiden, kilometers asfalt, industrieterreinen en kaarsrechtgeploegde akkers: het Nederlandse landschap lijkt volledig door mensenhanden gemaakt. Toch is Nederland gevormd door natuurkrachten. Sporen van geweldige oerkrachten die eens aan het werk waren zijn nog op veel plekken te zien, ook al doen we erg ons best om ze aan te harken, af te vlakken en recht te trekken.

Tektoniek (opheffing en daling van het aardoppervlak), ijs, wind, rivieren, zee en leven hebben hebben zes uiteenlopende landschappen geboetseerd. Het Zuid-Limburgse heuvellandschap is ons oudste landschap. Opheffing en insnijding door rivieren hebben hier geleid tot grote hoogteverschillen. In grote delen van Noord-, Midden- en Zuid-Nederland vind zandlandschappen. Hier zijn nog steeds veel geologische sporen te zien die het resultaat zijn van de werking van wind en ijs. Tussen de hoger gelegen zandlandschappen ligt het rivierengebied. Woeste stromen en rustig kabbelend water hebben dit landschap vormgegeven. Leven is ook een geologische factor van betekenis. In nat Nederland groeide moerassen zo onstuimig dat ze een levend landschap vormden: de veenlandschappen. Langs de kust was de zee de grootste landschapsbepaler. Als resultaat vind je langs de gehele kust het zeekleilandschap. Op de grens van land en water ligt nog een ander landschap: de duinen. Het is ons jongste en tevens meest actieve landschap: zee en wind zijn er nog dagelijks aan het werk.

Landschappen

Gladgeschoren weiden, kilometers asfalt, industrieterreinen en kaarsrecht geploegde akkers: het Nederlandse landschap lijkt volledig door mensenhanden gemaakt. Toch is... Lees meer»

Vormende krachten

Het Nederlandse landschap is een 41.528 km² groot speelveld voor geologische krachten. Wind, water en ijs spelen hier met miljarden zandkorrels,... Lees meer»

Landschapsvormen

Landschappen die aan je voorbijrazen als je in de trein zit lijken saai en eenvormig. De snelheid rijgt alles aaneen tot één landschapsbeeld. Maar als je... Lees meer»

Geologische bezienswaardigheden

Geologische bezienswaardigheden zijn plekken in het landschap die vanuit geologisch oogpunt interessant zijn. Op dergelijke plekken kun je goed zien hoe het landschap is... Lees meer»

Sint-Pietersberg

Ten zuiden van Maastricht, op de grens van Nederland, Vlaanderen en Wallonië, ligt tussen Maas en Jeker het kalksteenplateau van de Sint-Pietersberg.... Lees meer»

Nederland in de toekomst

Het duurt vermoedelijk nog zo'n vijf miljard jaar voordat onze planeet op natuurlijke wijze aan haar einde komt. Hoe ons land er op zo'n lange termijn uit zal zien,... Lees meer»