ZOEKEN

DWARSDOORSNEDEN

In Google Maps

Maak een doorsnede»

FOSSIELVONDSTEN

Fossielen op de kaart van Nederland

Bekijk de kaart»
Geologie van Nederland
is een initiatief van

500 miljoen jaar Nederland

Holoceen

Heden - 11.800 jaar geleden

Laat-Pleistoceen

11.800 - 126.000 jaar geleden

Midden-Pleistoceen

126.000 - 781.000 jaar geleden

Vroeg-Pleistoceen

781.000 - 2,55 miljoen jaar geleden

Plioceen

2,55 - 5,3 miljoen jaar geleden

Mioceen

5,3 - 23 miljoen jaar geleden

Oligoceen

23 - 33,9 miljoen jaar geleden

Eoceen

33,9 - 55,8 miljoen jaar geleden

Paleoceen

55,8 - 65,5 miljoen jaar geleden

Krijt

65,5 - 145,5 miljoen jaar

Jura

145,5 - 199,6 miljoen jaar geleden

Trias

199,6 - 251 miljoen jaar geleden

Perm

251 - 299 miljoen jaar geleden

Carboon

299 - 359,2 miljoen jaar geleden

Devoon

359,2 - 416 miljoen jaar geleden

Siluur

416 - 443,7 miljoen jaar geleden

Ordovicium

443,7 - 488,3 miljoen jaar geleden

Cambrium

488,3 - 542 miljoen jaar geleden

Precambrium

542 miljoen - 4,6 miljard jaar geleden