ZOEKEN

DWARSDOORSNEDEN

In Google Maps

Maak een doorsnede»

FOSSIELVONDSTEN

Fossielen op de kaart van Nederland

Bekijk de kaart»
Geologie van Nederland
is een initiatief van

De Sint-Pietersberg

Ten zuiden van Maastricht, op de grens van Nederland, Vlaanderen en Wallonië, ligt tussen Maas en Jeker het kalksteenplateau van de Sint-Pietersberg. Kalkgraslanden, hellingbossen, wijngaarden, een iets warmer klimaat plus een uitgebreid ondergronds gangenstelsel creëren er een haast on-Nederlandse sfeer. Het warmere klimaat is te danken aan het kalksteen: dat houdt de warmte vast.

Het heuvelplateau strekt zich over een lengte van tien kilometer uit tussen Maastricht en Visé in België, waar de Sint-Pietersberg het plateau van Caestert heet. Het hoogste punt, D'n Observant (170,8 meter boven NAP), ligt op Nederlands grondgebied.

  

 
 
Overzicht van de Sint-Pietersberg.

De kalksteen stamt uit het Laat-Krijt (± 80-65,5 miljoen jaar geleden) toen miljarden mariene organismen hun kalkskelet in de ondiepe subtropische zee - de Krijtzee -, die Zuid-Limburg toen bedekte, achterlieten. Eeuwenlang is de kalksteen als bouwsteen uit het binnenste van de berg gehakt.

De Sint-Pietersberg is  boven- en ondergronds beschermd habitatrichtlijngebied , onderdeel van Natura 2000.

 

Carla Janssen, Naturalis 2012 

Auteurs

  • Carla Janssen

Ontstaan en opbouw

De Sint-Pietersberg ligt op een uitloper van de Ardennen. Dit gebergte is aan het einde van het Carboon (± 359-299 miljoen jaar geleden) door tektonische... Lees meer»

Geologische afbraak

Nadat miljarden organismen de Sint-Pietersberg hebben opgebouwd is er even hard aan gewerkt hem weer (gedeeltelijk) af te breken. Hiervoor zijn natuurlijke en... Lees meer»

Karstverschijnselen Sint-Pietersberg

Zijn er in de kalksteen van Zuid-Limburg karstverschijnselen te vinden? De vroegste karstverschijnselen in de Zuid-Limburgse kalksteen stammen uit het... Lees meer»

Menselijke afbraak

Al vroeg in onze jaartelling heeft de mens ontdekt dat kalksteen heel bruikbaar is als bouwmateriaal. Bekend is dat vanaf de middeleeuwen de kalksteen van de... Lees meer»

Landschap onder water

Het is een merkwaardige gedachte dat Zuid-Limburg miljoenen jaren geleden een warme zee was met watertemperaturen tussen de 18 en 23 graden. Een zee - vermoedelijk zo'n... Lees meer»

Als de mergel op is

Wanneer een groeve uitgeput is probeert de eigenaar vaak een nieuwe bestemming te vinden door de ruimte te verhuren. Gelukkig maar, want dit is de redding geweest van... Lees meer»

Bovengronds bijzonder

Al in de zestiende eeuw is de Sint-Pietersberg bekend om z'n speciale mergellandschap. Enthousiaste botanici bestuderen er de voor Nederland bijzondere planten en... Lees meer»

Legende en geschiedenis

Er doen verschillende verhalen de ronde over de herkomst van de naam 'Sint-Pietersberg'. Hieronder volgt een verslag van het onderzoek dat door Ir. D.C. van Schaïk... Lees meer»