ZOEKEN

DWARSDOORSNEDEN

In Google Maps

Maak een doorsnede»

FOSSIELVONDSTEN

Fossielen op de kaart van Nederland

Bekijk de kaart»
Geologie van Nederland
is een initiatief van

Bodems

In Nederland liggen allerlei afzettingen aan het oppervlak, zoals zand, klei of veen. Als regen, zonneschijn, vorst, plantenwortels, gravende organismen en chemische processen langdurig op de afzetting inwerken, verandert de toplaag. Geleidelijk ontwikkelt zich een bodem. Bodemontwikkeling kan tot maximaal anderhalve meter diep plaatsvinden: dieper hebben bodemvormende processen geen invloed. In de loop van de tijd kan een opvallend bodemprofiel ontstaan, opgebouwd uit aparte lagen (horizonten). Welk type bodem ontstaat, is afhankelijk van de samenstelling en de eigenschappen van de afzetting. In zand vormt zich een andere bodem dan in klei, omdat zand uit grovere korrels bestaat en een meer open structuur heeft die gemakkelijker water doorlaat. Bodems zijn daarom gekoppeld aan het landschap. In elk van de zes Nederlandse landschappen vind je immers een kenmerkende afzetting, en dus een voor het landschap kenmerkende bodem.

 

 

Vaagbodem (duinlandschap)

Vaagbodems zijn 'vaag' omdat er nauwelijks een spoor van bodemvorming is te zien. Bodemvormende processen hebben nog geen tijd gehad om het zandige moedermateriaal te... Lees meer»

Podzolbodem (zandlandschap)

Deze bodem ontwikkelt zijn opvallende gelaagdheid doordat mineralen met regenwater uit de bovenste lagen wegspoelen en dieper in de bodem neerslaan. Podzolbodems zijn niet... Lees meer»

Lössbodem (heuvellandschap)

Oudste bodem van ons land. Bestaat uit stofdeeltjes die tijdens extreem koude fasen van de ijstijden zijn weggeblazen van de toen droogliggende Noordzeebodem. Poolwinden... Lees meer»

Veenbodem (veenlandschap)

Onze slapste bodem en de enige die door het leven is gevormd. Veen ontstaat als planten in moerassen sneller groeien dan ze worden afgebroken. Dode planten stapelen zich... Lees meer»

Rivierkleibodem (rivierkleilandschap)

Elke keer als een rivier overstroomt, bezinken op de oever kleideeltjes die met het water worden aangevoerd vanuit de bergen. In rivierklei kan bodemontwikkeling niet zo... Lees meer»

Zeekleibodem (zeekleilandschap)

Zeeklei ontstaat als in zeewater zwevende slibdeeltjes naar de bodem zinken. Nu gebeurt dat nog in de Waddenzee en de Zeeuwse delta. Duizenden jaren geleden bedekte de... Lees meer»

Bodemvorming uitgediept

Door de invloed van moedermateriaal, klimaat, vochthuishouding, leven en tijd ontstaat er een kenmerkende en herkenbare bodemstructuur met een opbouw in lagen, oftewel... Lees meer»