ZOEKEN

Geologie van Nederland
is een initiatief van

Herkomst en transport

Bij het onderzoek naar de herkomstgebieden van zwerfsteengezelschappen maakt men vooral gebruik van gidsgesteenten. Gidsgesteenten zijn zwerfstenen met vaste kenmerken, zoals een karakteristieke mineraal- of fossielinhoud of typerende sedimentaire structuren, die dankzij deze kenmerken kunnen worden herleid tot een bekend herkomstgebied met een beperkte omvang. Daarnaast zijn er ook vele herkenbare gesteenten met vaste kenmerken waarvan het gebied van herkomst bekend is maar een grote omvang heeft. Deze zijn dus minder geschikt voor nauwkeurig onderzoek naar herkomstgebieden en vooral aantrekkelijk voor de zwerfsteenverzamelaar.
- Roderic Bosboom, Naturalis

Auteurs

  • Roderic Bosboom